Agenda

Exposições
Atelier Natalia Gromicho
Rua Nova da Trindade, 5G Piso S/L | 1200-301 Lisboa

Japanese Art in Lisboa

O Atelier Natália Gromicho e a EMP Japan vão apresentar ao publico português uma exposição de obras de arte Japonesas, desde pintura à caligrafia, da prosa à poesia, no próximo dia 5 de abril, no coração do Chiado.

Esta exposição está a ser preparada à mais de um ano entre a curadoria japonesa da EMP Japan e Gonçalo Madeira, responsável pela programação da galeria Atelier Natália Gromicho e o resultado é um espelho entre o tradicional e o contemporâneo japonês.

Os artistas selecionados para esta mostra são:

Akiko Asami | Akiyo Owada |Atsuko Iketani |Ayako Sakurai | CHIZU SUZUKI | Eiko Yoshida | Emi Rokujo | Etsuko Shibata | Gekka Fujioka | Harumi Saji | Hiroaki Ogasawara | Hiroshi Nagoya | Hougetsu Maeda | Joichiro Ezaki | Jun Nishizaki | Kanji Yoshida | Kayo Furuta | Keigetsu Kawahara | Keiko Iizuka | Keiko Imai | Kimika Baba | Kyoko Kaneko | Masako Sakamoto | Masanao Hori | Masaoki Yoshihara | Mina Kikuchi | Mitsuko Ohdate | Mitsunori Makino | Mitsuo Enomoto | Miyuki Funaya | Motoko Hasegawa | Naoko Hara | Path | Pen |Reiku Idoguchi | Ritsuko Sakurai | Sachiko Akuura | Sachiko Watanabe | SAKURAKO | Seigen Sato | Shigeo Nakajima |Tatsuya Yasumoto |Teruko Okamoto | Toko Tsuchiya | Toshifumi Nakajima | Wako Miyamoto | Yoko Shimoyama | Yoriko Ishibuchi | Yukio Tsuji | Yura Amagasaki 

Para além da exposição, a EMP vai promover o intercambio de artistas entre o Japão e Lisboa, apresentação de projetos em conjunto com o Atelier Natália Gromicho e muito mais, a divulgar no dia de abertura.

A exposição está prevista de 5 a 9 de abril, no Atelier Natália Gromicho do Chiado, das 12h às 18h.